Dom Pomocy Społecznej
dla Dorosłych
Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole
ul. Blizna 55, 62-600 Koło
tel. (63) 272-29-77
e-mail: dps-zgr@wp.pl

DPS w Kole


"CZYŃCIE DOBRZE ZAWSZE, CZYŃCIE DOBRZE WSZYSTKIM, ¬LE ZA¦ - NIGDY I NIKOMU"

¶w. Orione